Kruidenbitter

’t Obdammer Lubbertje

Kruidenbitter ” ’t Obdammer Lubbertje ” is speciaal voor ons gestookt.
Verkrijgbaar bij slijterij Hoogland in Opmeer.
Tijdens de repetities van ons koor vindt het Lubbertje gretig aftrek.

************

Onderstaand een foto van de officiële ingebruikname van ’t Lubbertje in 2004
door dhr. Ab van Beelen, oud burgemeester van Obdam.

OudburgemeesterAbvanBeelen